Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [16/05/2016 16:51]
Joan Ignaci restaurada l'última versió (23/01/2014 18:00)
start [18/05/2016 22:28] (Actual)
Bernat
Llínea 13: Llínea 13:
 //​**__Notícies__**//​ //​**__Notícies__**//​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
-====== Informe sobre el topònim "​Valéncia"​ ====== 
- 
-El Ple de l’Ajuntament de Valéncia, en la sessió ordinària del dia 31 de març de 2016, adoptà, per unanimitat de tots els grups polítics, iniciar les actuacions necessàries per a l’adaptació oficial del nom del municipi de Valéncia a la llengua valenciana. 
- 
-Atés que existix controvèrsia,​ tant a nivell social com entre els experts, sobre si la forma valenciana del topònim és “València”,​ en accent obert sobre la e (com propon l’acort municipal) o be “Valéncia”,​ en accent tancat, la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes emet el present informe tècnic, que analisa dita qüestió des del punt de vista filològic. 
- 
- 
-{{:​informe.pdf|}} 
  
 {{blog>​4}} {{blog>​4}}