Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:correccions_a_l_ortografia_i_l_estandart_oral [26/02/2012 17:21]
Bernat
blog:correccions_a_l_ortografia_i_l_estandart_oral [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Correccions a l'​ortografia i l'​estàndart oral ====== 
  
-Hem publicat en la secció de [[documents:​|Documents]] de la web una versió corregida de la [[documents::​ortografia:​|Ortografia de la Llengua Valenciana i Estàndart Oral Valencià]]. Hem publicat també la [[:​documents:​ortografia:​fe_d_errates|fe d'​errates]] feta sobre l'​edició impresa de 2005 i que podeu imprimir per a guardar en companyia de l'​original.