¡Açò és una versió antiga del document!


Correccions a l'ortografia i l'estàndart oral

Hem publicat en la secció de Documents de la web una versió corregida de la Ortografia de la Llengua Valenciana i Estàndart Oral Valencià. Hem publicat també la fe d'errates feta sobre l’edició impresa de 2005 i que podeu imprimir per a guardar en companyia de l’original.