Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:informe_al_consell_d_europa [05/03/2019 09:50] (Actual)
Bernat creat
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== Informe al Consell d'​Europa ======
 +
 +El passat més d’octubre,​ Lo Rat Penat i la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana presentaren un informe sobre l’idioma valencià al Comité d’Experts de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries.
 +
 +Se pot consultar el document complet en la nostra web: [[:​documents:​informes:​la_carta_europea_de_les_llengues_regionals_o_minoritaries_del_consell_d_europa_i_l_idioma_valencia|La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa i l’idioma valencià]]
 +