Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Informe al Consell d'Europa

El passat més d’octubre, Lo Rat Penat i la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana presentaren un informe sobre l’idioma valencià al Comité d’Experts de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries.

Se pot consultar el document complet en la nostra web: La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa i l’idioma valencià