Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:informe_sobre_l_us_de_bellea_del_foc [03/06/2014 20:30] (Actual)
Bernat creat
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== Informe sobre l'us de "​Bellea del fòc" ======
  
 +La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a solicitut dels alacantins, ha emés un informe en el que es valora l'​adequació de l'​expressió "​Bellea del Fòc" en els diferents registres de l'​idioma valencià.
 +
 +=====  =====
 +
 +Esta institució conclou que ni modes ni ideologies han de canviar la forma tradicional de “Bellea del Fòc” (i el seu plural, “Bellees del Fòc”), triada en 1932 per a donar nom a la màxima representant de la festa, i tan arrelada en terres alacantines des de llavors. 
 +
 +Les formes acabades en //–ea//, com "​bellea",​ són les hegemòniques en el valencià de totes les époques, i han vingut sent utilisades en normalitat pels nostres millors escritors. Per tant, són aptes per a un us normal en qualsevol registre de l’idioma, ya siga formal o coloquial.
 +
 +Per això, se solicita i recomana que, a tots els nivells de la festa, se mantinga inalterada la forma tradicional,​ alacantina i valenciana “Bellea del Fòc”, i no s’introduïxquen,​ en l'us oral o escrit del nostre idioma, formes noves poc o gens genuïnes.
 +
 +En el següent enllaç podeu consultar l'​informe tècnic complet.
 +
 +[[documents:​informes:​bellea_del_foc|]]