Informe sobre l'us de "Bellea del fòc"

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a solicitut dels alacantins, ha emés un informe en el que es valora l’adequació de l’expressió “Bellea del Fòc” en els diferents registres de l’idioma valencià.

Esta institució conclou que ni modes ni ideologies han de canviar la forma tradicional de “Bellea del Fòc” (i el seu plural, “Bellees del Fòc”), triada en 1932 per a donar nom a la màxima representant de la festa, i tan arrelada en terres alacantines des de llavors. 

Les formes acabades en –ea, com “bellea”, són les hegemòniques en el valencià de totes les époques, i han vingut sent utilisades en normalitat pels nostres millors escritors. Per tant, són aptes per a un us normal en qualsevol registre de l’idioma, ya siga formal o coloquial.

Per això, se solicita i recomana que, a tots els nivells de la festa, se mantinga inalterada la forma tradicional, alacantina i valenciana “Bellea del Fòc”, i no s’introduïxquen, en l’us oral o escrit del nostre idioma, formes noves poc o gens genuïnes.

En el següent enllaç podeu consultar l’informe tècnic complet.

Informe sobre l'us de l'expressió “Bellea del Fòc”