Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:la_definicio_de_valenciano_de_la_rae [26/07/2013 14:29]
Bernat
blog:la_definicio_de_valenciano_de_la_rae [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 5: Llínea 5:
 ===== ===== ===== =====
  
-  - **La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana elaborà i publicà en 2009  un treball destinat a la RAE titulat “{{:documents:informes:valencianismes.pdf|Valencianismes: propostes a la Real Academia española}}”, edició bilingüe. Este informe  inclou, de manera destacada, la petició de canviar la definició de “//valenciano//” en el diccionari de la RAE** (este informe es pot trobar en www.llenguavalenciana.com dins de “Documents” i “informes publicats”). No s’ha d’oblidar que tant la RAE com la Real Acadèmia de Cultura Valenciana formen part del //Instituto de España//, que reunix a totes les reals acadèmies (www.insde.es) i que entre elles hi ha una relació cordial, sent convidada la RACV a actes acadèmics de la RAE, als qual ha assistit. L’informe s’envià en temps suficient per a que es pogueren estudiar els canvis de cara a la 23ª edició del Diccionari de la RAE (el determini acaba este juliol). La proposta era recuperar la definició que la RAE aprovà en 1959, segons consta en el //Boletín de la RAE// tom 39, quadern 158, setembre-decembre de 1959 pàg. 494. “//Lengua hablada en la mayor parte del antiguo reino de Valencia//”; en cas de no recuperar-se esta definició l’informe dia:\\ “Proponem incorporar la definició aprovada per la RAE en 1959 o solucionar el tema d’una manera senzilla, com es fa en el terme ‘gallego’: “//gallego, m. Lengua de los gallegos//”. La proposta, en cas de no recuperar-se la definició acadèmica de 1959 seria: “//valenciano, m. Lengua de los valencianos//”.+  - **La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana elaborà i publicà en 2009  un treball destinat a la RAE titulat “{{:documents:informes:valencianismes.pdf|Valencianismes: propostes a la Real Academia española}}”, edició bilingüe. Este informe  inclou, de manera destacada, la petició de canviar la definició de “//valenciano//” en el diccionari de la RAE** (es pot trobar en www.llenguavalenciana.com dins de “Documents” i “informes publicats”). No s’ha d’oblidar que tant la RAE com la Real Acadèmia de Cultura Valenciana formen part del //Instituto de España//, que reunix a totes les reals acadèmies (www.insde.es) i que entre elles hi ha una relació cordial, sent convidada la RACV a actes acadèmics de la RAE, als qual ha assistit. L’informe s’envià en temps suficient per a que es pogueren estudiar els canvis de cara a la 23ª edició del Diccionari de la RAE (el determini acaba este juliol). La proposta era recuperar la definició que la RAE aprovà en 1959, segons consta en el //Boletín de la RAE// tom 39, quadern 158, setembre-decembre de 1959 pàg. 494. “//Lengua hablada en la mayor parte del antiguo reino de Valencia//”; en cas de no recuperar-se esta definició l’informe dia:\\ “Proponem incorporar la definició aprovada per la RAE en 1959 o solucionar el tema d’una manera senzilla, com es fa en el terme ‘gallego’: “//gallego, m. Lengua de los gallegos//”. La proposta, en cas de no recuperar-se la definició acadèmica de 1959 seria: “//valenciano, m. Lengua de los valencianos//”.
   - **Este informe, que inclou la petició de canviar la definició de “//valenciano//” s’envià a tots els membres de la RAE en 2009**, contestant favorablement algun acadèmic com Juan Luís Cebrián que en carta de 29 de juny de 2009 dirigida al Decà de la RACV digué: “//Gracias por su carta y por el informe elaborado por la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Recojo sus propuestas y comentarios sobre los valencianismos que deberían constar en el próximo Diccionario de la Lengua Española para trasladarlos y discutirlos en la Real Academia tan pronto como sea posible.//”\\ Per algunes gestions, som sabedors que l’acadèmic Francisco Rodríguez Adrados, president de la comissió d’idiomes, també es favorable a canviar la definició de “//valenciano//” definint-lo com a llengua. Adrados nos ha manifestat per escrit (carta del 9, abril 2013) que el valencià: “//hoy es una lengua independiente, como lo es el castellano, aunque derive del latín o el gallego, deriva de dónde derive. Esto fue reafirmado en una reunión de hace poco del Pleno, con vistas a la próxima edición del Diccionario: rechazó que se dijera que el valenciano, como alguien propuso, era un `derivado del romance de la España Oriental’//   - **Este informe, que inclou la petició de canviar la definició de “//valenciano//” s’envià a tots els membres de la RAE en 2009**, contestant favorablement algun acadèmic com Juan Luís Cebrián que en carta de 29 de juny de 2009 dirigida al Decà de la RACV digué: “//Gracias por su carta y por el informe elaborado por la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Recojo sus propuestas y comentarios sobre los valencianismos que deberían constar en el próximo Diccionario de la Lengua Española para trasladarlos y discutirlos en la Real Academia tan pronto como sea posible.//”\\ Per algunes gestions, som sabedors que l’acadèmic Francisco Rodríguez Adrados, president de la comissió d’idiomes, també es favorable a canviar la definició de “//valenciano//” definint-lo com a llengua. Adrados nos ha manifestat per escrit (carta del 9, abril 2013) que el valencià: “//hoy es una lengua independiente, como lo es el castellano, aunque derive del latín o el gallego, deriva de dónde derive. Esto fue reafirmado en una reunión de hace poco del Pleno, con vistas a la próxima edición del Diccionario: rechazó que se dijera que el valenciano, como alguien propuso, era un `derivado del romance de la España Oriental’//
   - **Tot açò demostra que l'informe que la RACV envià en 2009 a la RAE s’ha tingut en conte i que influirà positivament en la nova definició de “//valenciano//”**. No obstant açò, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, per mig de la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes, vista la polèmica suscitada, ha tornat a enviar per correu certificat este informe i alguns arguments jurídics al Director de la RAE José Manuel Blecua, al //Instituto de Lexicografía// i a la //Delegada del Pleno y para el Diccionario//. Encara que som sabedors que el determini per a presentar propostes i esmenes de cara a la 23ª edició del diccionari acaba a finals d’este més de juliol.   - **Tot açò demostra que l'informe que la RACV envià en 2009 a la RAE s’ha tingut en conte i que influirà positivament en la nova definició de “//valenciano//”**. No obstant açò, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, per mig de la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes, vista la polèmica suscitada, ha tornat a enviar per correu certificat este informe i alguns arguments jurídics al Director de la RAE José Manuel Blecua, al //Instituto de Lexicografía// i a la //Delegada del Pleno y para el Diccionario//. Encara que som sabedors que el determini per a presentar propostes i esmenes de cara a la 23ª edició del diccionari acaba a finals d’este més de juliol.