Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

La definició de "valenciano" de la RAE

Volem informar-vos de totes les gestions que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha fet, des de fa anys, seguint els procediments establits i de manera constant i callada, al voltant de la definició de “valenciano” en el diccionari de la RAE.

  1. La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana elaborà i publicà en 2009 un treball destinat a la RAE titulat “Valencianismes: propostes a la Real Academia española”, edició bilingüe. Este informe inclou, de manera destacada, la petició de canviar la definició de “valenciano” en el diccionari de la RAE (es pot trobar en www.llenguavalenciana.com dins de “Documents” i “informes publicats”). No s’ha d’oblidar que tant la RAE com la Real Acadèmia de Cultura Valenciana formen part del Instituto de España, que reunix a totes les reals acadèmies (www.insde.es) i que entre elles hi ha una relació cordial, sent convidada la RACV a actes acadèmics de la RAE, als qual ha assistit. L’informe s’envià en temps suficient per a que es pogueren estudiar els canvis de cara a la 23ª edició del Diccionari de la RAE (el determini acaba este juliol). La proposta era recuperar la definició que la RAE aprovà en 1959, segons consta en el Boletín de la RAE tom 39, quadern 158, setembre-decembre de 1959 pàg. 494. “Lengua hablada en la mayor parte del antiguo reino de Valencia”; en cas de no recuperar-se esta definició l’informe dia:
    “Proponem incorporar la definició aprovada per la RAE en 1959 o solucionar el tema d’una manera senzilla, com es fa en el terme ‘gallego’: “gallego, m. Lengua de los gallegos”. La proposta, en cas de no recuperar-se la definició acadèmica de 1959 seria: “valenciano, m. Lengua de los valencianos”.
  2. Este informe, que inclou la petició de canviar la definició de “valenciano” s’envià a tots els membres de la RAE en 2009, contestant favorablement algun acadèmic com Juan Luís Cebrián que en carta de 29 de juny de 2009 dirigida al Decà de la RACV digué: “Gracias por su carta y por el informe elaborado por la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Recojo sus propuestas y comentarios sobre los valencianismos que deberían constar en el próximo Diccionario de la Lengua Española para trasladarlos y discutirlos en la Real Academia tan pronto como sea posible.
    Per algunes gestions, som sabedors que l’acadèmic Francisco Rodríguez Adrados, president de la comissió d’idiomes, també es favorable a canviar la definició de “valenciano” definint-lo com a llengua. Adrados nos ha manifestat per escrit (carta del 9, abril 2013) que el valencià: “hoy es una lengua independiente, como lo es el castellano, aunque derive del latín o el gallego, deriva de dónde derive. Esto fue reafirmado en una reunión de hace poco del Pleno, con vistas a la próxima edición del Diccionario: rechazó que se dijera que el valenciano, como alguien propuso, era un `derivado del romance de la España Oriental’
  3. Tot açò demostra que l’informe que la RACV envià en 2009 a la RAE s’ha tingut en conte i que influirà positivament en la nova definició de “valenciano. No obstant açò, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, per mig de la seua Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes, vista la polèmica suscitada, ha tornat a enviar per correu certificat este informe i alguns arguments jurídics al Director de la RAE José Manuel Blecua, al Instituto de Lexicografía i a la Delegada del Pleno y para el Diccionario. Encara que som sabedors que el determini per a presentar propostes i esmenes de cara a la 23ª edició del diccionari acaba a finals d’este més de juliol.
  4. Des de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, fundació pública creada per la Diputació de Valéncia en 1915, valorem positivament totes aquelles accions pacífiques, democràtiques i sobretot científiques encaminades al reconeiximent del valencià com a llengua, pero no nos mouen polèmiques puntuals, per la qual cosa el nostre treball en esta qüestió sobre la definició de “valenciano” en el diccionari de la RAE, és molt anterior a la polèmica actual i en 2009 iniciàrem este camí dirigint-nos, en temps i forma, a la RAE, una institució que, com la nostra, forma part del Instituto de España.
  5. La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV també ha fet aplegar en estos dies, per registre d’entrada, tota una série de documentació llingüística al voltant d’esta qüestió a la Consellera d’Educació i Cultura Na Mª José Català Verdet, qui en carta del 17 de juliol, dirigida al Decà de la RACV, ha agraït esta documentació. De la mateixa manera s’ha enviat per registre d’entrada esta documentació al grup parlamentari del PP en les Corts Valencianes (fins ara sense resposta).