Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:nou_llistat_de_paraules_en_accent_diacritic [02/08/2011 18:20]
Bernat
blog:nou_llistat_de_paraules_en_accent_diacritic [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Nou llistat de paraules en accent diacrític ====== 
  
-La //Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes//​ posa a la vostra disposició en l'​apartat de [[documents:​ortografia:​start|Ortografia]] una nova revisió del [[documents:​ortografia:​l_accent_i_la_dieresis#​llistat_de_paraules_homografes_i_l_accent_diacritic|llistat de paraules en accent diacrític]],​ publicat prèviament en la tercera edició del //​Diccionari Ortogràfic//​. Este nou llistat corrig erros i amplia l'​informació apareguda en totes les publicacions anteriors, incloent el núm. 27 de la //Série Filològica//​ i la primera edició del //​Diccionari General de la Llengua Valenciana//​.