Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Nou llistat de paraules en accent diacrític

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes posa a la vostra disposició en l’apartat de Ortografia una nova revisió del llistat de paraules en accent diacrític. Este nou llistat corrig erros i amplia l’informació apareguda en totes les publicacions anteriors, incloent el núm. 27 de la Série Filològica, la tercera edició del Diccionari Ortogràfic i la primera edició del Diccionari General de la Llengua Valenciana.