Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:nova_gramatica_de_la_llengua_valenciana [01/08/2013 17:27]
Bernat
blog:nova_gramatica_de_la_llengua_valenciana [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana ====== 
  
-La **Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes** té previst celebrar el **I Centenari** de la RACV en l'​edició d'una gramàtica acadèmica de la llengua valenciana, ya que el primer treball que esta institució publicà el mateix any de la seua creació, 1915, fon la //​Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana//,​ treball que se li encomanà al filòlec **Lluís Fullana Mira**. 
- 
-Esta nova gramàtica, que naix en la pretensió de superar i millorar les anteriors, està elaborada per un equip de filòlecs i professionals,​ tots ells membres de la **Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes** de la RACV, i pretén ser un material fonamental per a l'​estudi i millora de la llengua valenciana. La gramàtica tindrà un caràcter descriptiu, pero no deixarà de ser normativa a l'hora que  respectuosa en les diferents variants o dialectes valencians. També serà didàctica per a que puga ser utilisada en l'​aprenentage de la llengua i en els cursos que entitats, com **Lo Rat Penat**, venen donant. 
- 
-Estarà finalisada a lo llarc de 2014 i ademés de la seua edició estarà disponible en la pàgina web de la RACV.