Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:nova_gramatica_de_la_llengua_valenciana [01/08/2013 17:11]
Bernat
blog:nova_gramatica_de_la_llengua_valenciana [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana ====== ====== Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana ======
  
-La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes té previst celebrar el I Centenari de la RACV en l'​edició d'una gramàtica acadèmica de la llengua valenciana, ya que el primer treball que esta institució publicà el mateix any de la seua creació, 1915, fon la //​Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana//,​ treball que se li encomanà al filòlec Lluís Fullana Mira.+La **Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes** té previst celebrar el **I Centenari** de la RACV en l'​edició d'una gramàtica acadèmica de la llengua valenciana, ya que el primer treball que esta institució publicà el mateix any de la seua creació, 1915, fon la //​Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana//,​ treball que se li encomanà al filòlec ​**Lluís Fullana Mira**.
  
-Esta nova gramàtica, que naix en la pretensió de superar i millorar les anteriors, està elaborada per un equip de filòlecs i professionals,​ tots ells membres de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, i pretén ser un material fonamental per a l'​estudi i millora de la llengua valenciana. La gramàtica tindrà un caràcter descriptiu, pero no deixarà de ser normativa a l'hora que  respectuosa en les diferents variants o dialectes valencians. També serà didàctica per a que puga ser utilisada en l'​aprenentage de la llengua i en els cursos que entitats, com Lo Rat Penat, venen donant.+===== =====
  
-Estarà finalisada a lo llarc de 2014 i ademés de la seua edició estarà disponible en la pàgina web de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana+Esta nova gramàtica, que naix en la pretensió de superar i millorar les anteriors, està elaborada per un equip de filòlecs i professionals,​ tots ells membres de la **Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes** de la RACV, i pretén ser un material fonamental per a l'​estudi i millora de la llengua valenciana. La gramàtica tindrà un caràcter descriptiu, pero no deixarà de ser normativa a l'hora que  respectuosa en les diferents variants o dialectes valencians. També serà didàctica per a que puga ser utilisada en l'​aprenentage de la llengua i en els cursos que entitats, com **Lo Rat Penat**, venen donant. 
 + 
 +Estarà finalisada a lo llarc de 2014 i ademés de la seua edició estarà disponible en la pàgina web de la RACV.