Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
blog:nova_gramatica_de_la_llengua_valenciana [01/08/2013 17:27]
Bernat
blog:nova_gramatica_de_la_llengua_valenciana [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 2: Llínea 2:
  
 La **Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes** té previst celebrar el **I Centenari** de la RACV en l'edició d'una gramàtica acadèmica de la llengua valenciana, ya que el primer treball que esta institució publicà el mateix any de la seua creació, 1915, fon la //Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana//, treball que se li encomanà al filòlec **Lluís Fullana Mira**. La **Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes** té previst celebrar el **I Centenari** de la RACV en l'edició d'una gramàtica acadèmica de la llengua valenciana, ya que el primer treball que esta institució publicà el mateix any de la seua creació, 1915, fon la //Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana//, treball que se li encomanà al filòlec **Lluís Fullana Mira**.
 +
 +===== =====
  
 Esta nova gramàtica, que naix en la pretensió de superar i millorar les anteriors, està elaborada per un equip de filòlecs i professionals, tots ells membres de la **Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes** de la RACV, i pretén ser un material fonamental per a l'estudi i millora de la llengua valenciana. La gramàtica tindrà un caràcter descriptiu, pero no deixarà de ser normativa a l'hora que  respectuosa en les diferents variants o dialectes valencians. També serà didàctica per a que puga ser utilisada en l'aprenentage de la llengua i en els cursos que entitats, com **Lo Rat Penat**, venen donant. Esta nova gramàtica, que naix en la pretensió de superar i millorar les anteriors, està elaborada per un equip de filòlecs i professionals, tots ells membres de la **Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes** de la RACV, i pretén ser un material fonamental per a l'estudi i millora de la llengua valenciana. La gramàtica tindrà un caràcter descriptiu, pero no deixarà de ser normativa a l'hora que  respectuosa en les diferents variants o dialectes valencians. També serà didàctica per a que puga ser utilisada en l'aprenentage de la llengua i en els cursos que entitats, com **Lo Rat Penat**, venen donant.
  
 Estarà finalisada a lo llarc de 2014 i ademés de la seua edició estarà disponible en la pàgina web de la RACV. Estarà finalisada a lo llarc de 2014 i ademés de la seua edició estarà disponible en la pàgina web de la RACV.