Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

blog:texts_lliturgics_en_llengua_valenciana [01/10/2018 19:36]
Bernat creat
blog:texts_lliturgics_en_llengua_valenciana [01/10/2018 19:37] (Actual)
Bernat [Texts llitúrgics en llengua valenciana]
Llínea 4: Llínea 4:
  
 Des de la //Secció// volem ajudar a que la llitúrgia aplegue als fidels valencians en la seua pròpia llengua, com acordà el Concili Vaticà II. Des de la //Secció// volem ajudar a que la llitúrgia aplegue als fidels valencians en la seua pròpia llengua, com acordà el Concili Vaticà II.
 +
 +[[documents:#​texts_lliturgics_en_llengua_valenciana|Texts llitúrgics en llengua valenciana]]