Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Texts llitúrgics en llengua valenciana

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, dedicada a la normativisació de la llengua valenciana des de 1915, quan va vore la llum la primera gramàtica moderna de la llengua valenciana, que esta acadèmia encomanà al filòlec reverent pare Lluís Fullana, i compromesa en la normalisació del valencià en tots els àmbits de la societat valenciana, assumix els texts llitúrgics que en son dia elaboraren Lo Rat Penat i Amunt el Cor seguint la normativa ortogràfica i gramatical d’esta real institució.

Des de la Secció volem ajudar a que la llitúrgia aplegue als fidels valencians en la seua pròpia llengua, com acordà el Concili Vaticà II.

Texts llitúrgics en llengua valenciana