Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
diccionari:ajuda [26/04/2010 00:21]
Bernat
diccionari:ajuda [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Ajuda del Diccionari Ortogràfic ====== ====== Ajuda del Diccionari Ortogràfic ======
  
-Este diccionari permet buscar paraules en valencià i/o castellà. El seu us és molt simple i paregut al d'atres diccionaris, pero té algunes funcions especials que cal comentar:+Escriviu la paraula que voleu buscar en valencià o castellà. Algunes coses que es poden fer ademés de les consultes normals al diccionari:
  
-  * Les entrades en valencià que corresponguen a verps apareixen acompanyades d'un botó que du a la seua flexió+  * Podeu vore la conjugació dels verps en valencià si pulseu el botó corresponent que voreu al costat del verp
-  * Les entrades en castellà apareixen acompanyades d'un botó que du a l'entrada corresponent en el diccionari de la //Real Academia Española//+  * Podeu vore l'entrada corresponent en el diccionari de la //Real Academia Española// per a les paraules en castellà
-  * Pulsa damunt de qualsevol paraula de les que apareix en les accepcions per a buscar-la en el diccionari. +  * Podeu pulsar damunt de qualsevol paraula de les que apareixen en les entrades per a buscar-la en el diccionari. 
-  * Introduïx números (sense comes ni punts) per a passar-los a lletres.+  * Podeu introduir números (sense signes de puntuació) per a vore'ls convertits a lletres.
  
 ===== Funcions alvançades ===== ===== Funcions alvançades =====
  
-Estes funcions són un poc més complexes i no tots els usuaris les necessitaran. +Si necessiteu buscar paraules segons uns criteris més flexibles podeu utilisar les funcions que es detallen a continuacióEn cas de generar massa resultats es mostraran un màxim de 10 presos aleatòriament de tots els possibles.
- +
-Es mostrarà un màxim de 10 resultats presos aleatòriament de tots els possibles en cas d'haver-ne més.+
  
 ==== Busques en comodins ==== ==== Busques en comodins ====
  
-Es poden fer busques inexactes utilisant comodins, on el "_és el comodí que representa un únic caràcteri el "%és el comodí que representa un número qualsevol de caràcters.+Podeu fer busques inexactes utilisant comodins, on el '_és el comodí que representa un únic caràcter i el '%és el comodí que representa un número de caràcters de llongitut variable.
  
 Eixemples: Eixemples:
-  * "hiper%": paraules que escomencen per "hiper"+  * hiper% : torna paraules que escomencen per //hiper//
-  * "%òssia": paraules que acaben en "òssia"+  * %òssia : torna paraules que acaben en //òssia//
-  * "%tz%": paraules que tenen "tz" a principi, final o interior de paraula. +  * %_tz_% : torna paraules que porten el dígraf //tz// en interior de paraula.
-  * "%_super_%": paraules que tenen "super" en interior de paraula.+
  
 ==== Busques en expressions regulars ==== ==== Busques en expressions regulars ====
  
-Es poden fer també busques basades en expressions regulars tancant-les entre barres (/), de la forma "/^amp.*r$/".+Podeu fer també busques basades en expressions regulars utilisant la barra (/) com a delimitador. Per eixemple: /^amp.*r$/.
  
 ======  ====== ======  ======
  
 [[start|Tornar al diccionari]] [[start|Tornar al diccionari]]