Writing /var/www/llenguavalenciana.com/wiki/data/cache/d/d76db32c44bf9b4ca0bd099b8c5beef2.metadata failed

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:abreviatures [23/01/2014 17:00]
127.0.0.1 edició externa
documents:abreviatures [18/01/2016 19:04] (Actual)
Bernat
Llínea 599: Llínea 599:
 |oftal. ​ |oftalmologia ​ | |oftal. ​ |oftalmologia ​ |
 |oleic. ​ |oleicultura ​ | |oleic. ​ |oleicultura ​ |
 +|op. cit.  |obra citada ​ |
 |òpt. ​ |òptica ​ | |òpt. ​ |òptica ​ |
 |ordin. ​ |ordinal ​ | |ordin. ​ |ordinal ​ |