Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:comunicats:cival [11/06/2019 12:49]
Bernat creat
documents:comunicats:cival [07/11/2019 18:50] (Actual)
Bernat
Llínea 24: Llínea 24:
 En principi algunes de les obres manipulades,​ els autors i les editorials a on s'han detectat esta classe de manipulacions son les següents, pero no es descarta que  a lo llarc de l'​estudi en puguen aparéixer moltes més: En principi algunes de les obres manipulades,​ els autors i les editorials a on s'han detectat esta classe de manipulacions son les següents, pero no es descarta que  a lo llarc de l'​estudi en puguen aparéixer moltes més:
  
-.- Enric Guinot Rodríguez ​ //Pregamins, processos i cartes reials// 1271.  Ed. Universitata ​de Valéncia. Llibre de la Cort del justicia de Valencia 1280. Ed. Universitat de Valéncia ​i AVL.+.- Enric Guinot Rodríguez ​ //Pergamins, processos i cartes reials// 1271.  Ed. Universitat ​de València. 
 + 
 +.Llibre de la Cort del justicia de Valencia 1280. Ed. Universitat de València ​i AVL.
  
 .- J.V. García i R Pujades Llibre de la Cort del justicia de Valencia 1284. Ed UV. I AVL .- J.V. García i R Pujades Llibre de la Cort del justicia de Valencia 1284. Ed UV. I AVL