Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:gramatica:start [30/04/2013 18:43]
Bernat
documents:gramatica:start [30/04/2013 18:44]
Bernat
Llínea 5: Llínea 5:
 Els capítuls dedicats a l'​ortografia i els verps han segut actualisats en obres posteriors i estes actualisacions són les que prevaldran. En concret parlem de la [[documents:​ortografia:​]],​ [[documents:​ortografia:​ortografia_i_estandart_oral]] i [[documents:​elsverps]]. Els capítuls dedicats a l'​ortografia i els verps han segut actualisats en obres posteriors i estes actualisacions són les que prevaldran. En concret parlem de la [[documents:​ortografia:​]],​ [[documents:​ortografia:​ortografia_i_estandart_oral]] i [[documents:​elsverps]].
  
-Reproducció de les cobertes:+Reproducció de les cobertes:\\
 {{:​documents:​gramatica:​tapa_ant.jpg|}} {{:​documents:​gramatica:​tapa_ant.jpg|}}
 {{:​documents:​gramatica:​tapa_post.jpg|}} {{:​documents:​gramatica:​tapa_post.jpg|}}