Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Gramàtica de la Llengua Valenciana

La Gramàtica de la Llengua Valenciana1) d’Antoni Fontelles, Joaquim Lanuza i Laura Garcia és la gramàtica oficial de la RACV.

Els capítuls dedicats a l’ortografia i els verps han segut actualisats en obres posteriors i estes actualisacions són les que prevaldran. En concret parlem de la Ortografia de la Llengua Valenciana, Ortografia de la Llengua Valenciana i Estàndart Oral Valencià i Els Verps en Llengua Valenciana.

Reproducció de les cobertes:

1)
FONTELLES, Antoni; LANUZA, Joaquim; GARCIA, Laura. Gramàtica de la Llengua Valenciana. 2ª edició corregida. Valéncia: Lo Rat Penat, 1996. ISBN: 84-89069-20-4