Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:gramatica:start [30/04/2013 18:43]
Bernat
documents:gramatica:start [23/01/2014 18:00]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Gramàtica de la Llengua Valenciana ====== 
  
-La //​Gramàtica de la Llengua Valenciana//​((FONTELLES,​ Antoni; LANUZA, Joaquim; GARCIA, Laura. Gramàtica de la Llengua Valenciana. 2ª edició corregida. Valéncia: Lo Rat Penat, 1996. ISBN: 84-89069-20-4)) d'​Antoni Fontelles, Joaquim Lanuza i Laura Garcia és la gramàtica oficial de la RACV. 
- 
-Els capítuls dedicats a l'​ortografia i els verps han segut actualisats en obres posteriors i estes actualisacions són les que prevaldran. En concret parlem de la [[documents:​ortografia:​]],​ [[documents:​ortografia:​ortografia_i_estandart_oral]] i [[documents:​elsverps]]. 
- 
-Reproducció de les cobertes: 
-{{:​documents:​gramatica:​tapa_ant.jpg|}} 
-{{:​documents:​gramatica:​tapa_post.jpg|}}