Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:informes:informe_sobre_la_llengua_valenciana_i_propostes_de_revalencianisacio [04/04/2016 21:19]
Bernat [Catalanismes i formes genuïnes valencianes]
documents:informes:informe_sobre_la_llengua_valenciana_i_propostes_de_revalencianisacio [04/04/2016 22:07] (Actual)
Bernat [Llistat de formes genuïnes i diferencials valencianes recomanades per la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV]
Llínea 665: Llínea 665:
 |Nos / ens, 'ns (en tot cas i posició). ​ | |Nos / ens, 'ns (en tot cas i posició). ​ |
 |Obedir / obeir  | |Obedir / obeir  |
 +|Obtés (participi de //​obtindre//​) ​ / obtengut, obtingut ​ |
 |Parança / trampa, parany ​ | |Parança / trampa, parany ​ |
 |Parot, parotet / libèlula ​  | |Parot, parotet / libèlula ​  |
 |Parpall / parpalla ​ | |Parpall / parpalla ​ |
 |Pastura / pasturage ​ | |Pastura / pasturage ​ |
 +|Prenint (gerundi de //​prendre//​) / prenent ​ |
 |Porga, porgar / purga , purgar ​ | |Porga, porgar / purga , purgar ​ |
 |Postiça / castanyola ​ | |Postiça / castanyola ​ |
Llínea 697: Llínea 699:
 |Tàpena/ tàpera ​ | |Tàpena/ tàpera ​ |
 |Tartuga / tortuga ​ | |Tartuga / tortuga ​ |
 +|Tengut, obtengut (i millor //​obtés//​),​ retengut... / tingut, obtingut, retingut,​... ​ |
 |Truja / tramuja (de la campana) ​ | |Truja / tramuja (de la campana) ​ |
 |Unflar / inflar ​ | |Unflar / inflar ​ |
 |Valdre / valer  | |Valdre / valer  |
 +|Vengut, benvengut, benvenguda, avenguda... / vingut, benvingut, benvinguda, avinguda... ​ |
 |Víncul / vincle ​ | |Víncul / vincle ​ |
 |Volta, viage, camí / vegada ​ | |Volta, viage, camí / vegada ​ |
 +|Vullc (1ª persona present indicatiu de //voler//) / vull  |
 ===== Castellanismes ===== ===== Castellanismes =====