Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

documents:ortografia:el_nom_de_les_lletres [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== El nom de les lletres ======
  
 +En valencià l’alfabet consonàntic és el següent:
 +
 +^b  |be o be alta  ^c  |ce  |
 +^ch  |che  ^ç  |ce trencada ​ |
 +^d  |de  ^f  |efe  |
 +^g  |ge  ^h  |haig  |
 +^j  |jota  ^k  |ca  |
 +^l  |ele  ^ll  |elle  |
 +^m  |eme  ^n  |ene  |
 +^ny  |enye  ^p  |pe  |
 +^q  |cu  ^r  |ere  |
 +^rr  |erre  ^s  |esse  |
 +^t  |te  ^v  |ve o ve baixa  |
 +^w  |ve doble  ^x  |xe o equis  |
 +^y  |i grega  ^z  |zeta  |
 +
 +\\
 +En valencià el sistema vocàlic és el següent:
 +
 +^a  |‘sal’ ​ ^ẹ  |tancada de ‘fe’ ​ |
 +^ę  |oberta de ‘mel’ ​ ^i  |‘pi’ ​ |
 +^ọ  |tancada de ‘dos’ ​ ^ǫ  |oberta de ‘por’ ​ |
 +^u  |‘tu’ ​ | ||