Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_r_rr [27/08/2010 12:30]
Bernat creat
documents:ortografia:ortografia_de_r_rr [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 28: Llínea 28:
 Cal remarcar el caràcter comarcal/​local d’estes pronunciacions no acceptables en un model de llengua formal. Cal remarcar el caràcter comarcal/​local d’estes pronunciacions no acceptables en un model de llengua formal.
  
-===== Escritura de =====+===== Escritura de =====
  
 ==== S’escriu r: ==== ==== S’escriu r: ====