Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
documents:ortografia:ortografia_de_s_z [24/08/2011 16:10]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_s_z [27/08/2011 09:15]
Bernat
Llínea 1: Llínea 1:
-====== Ortografía de la S i Z ======+====== Ortografia de la S i Z ======
  
 ===== Grafia i sò ===== ===== Grafia i sò =====
Llínea 46: Llínea 46:
 //(honra) honrós: honrosa, honrosos, honroses//\\ //(honra) honrós: honrosa, honrosos, honroses//\\
 //(suc) sucós: sucosa, sucosos, sucoses//\\ //(suc) sucós: sucosa, sucosos, sucoses//\\
-//(veri) verinós: verinosa, verinosos, verinoses//\\+//(verí) verinós: verinosa, verinosos, verinoses//\\
 //(voluntat) voluntariós: voluntariosa, voluntariosos, voluntarioses// //(voluntat) voluntariós: voluntariosa, voluntariosos, voluntarioses//
  
Llínea 63: Llínea 63:
    
 d) En els sufixos //-zoari//, //-zoic// i //-zou//: d) En els sufixos //-zoari//, //-zoic// i //-zou//:
-//protozoari, paleozoic, mesozoic, protozou, mesozou//.+//protozoari, paleozoic, mesozoic, protozou, mesozous//.