Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_s_z [27/08/2011 09:15]
Bernat
documents:ortografia:ortografia_de_s_z [30/11/2014 16:30]
Bernat
Llínea 24: Llínea 24:
 //estendre: estés, estesa, estesos, esteses// //estendre: estés, estesa, estesos, esteses//
  
-d) En els gentilicis ecabats en //-s//:\\+d) En els gentilicis acabats en //-s//:\\
 //finlandés, finlandesa, finlandesos, finlandeses//\\ //finlandés, finlandesa, finlandesos, finlandeses//\\
 //anglés, anglesa, anglesos, angleses//\\ //anglés, anglesa, anglesos, angleses//\\