Writing /var/www/llenguavalenciana.com/wiki/data/cache/9/958a233c7cad8237ca7da0f324197de1.metadata failed

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
documents:ortografia:ortografia_de_s_z [23/01/2014 17:00]
127.0.0.1 edició externa
documents:ortografia:ortografia_de_s_z [30/11/2014 15:30] (Actual)
Bernat
Llínea 24: Llínea 24:
 //estendre: estés, estesa, estesos, esteses// //estendre: estés, estesa, estesos, esteses//
  
-d) En els gentilicis ​ecabats ​en //-s//:\\+d) En els gentilicis ​acabats ​en //-s//:\\
 //​finlandés,​ finlandesa, finlandesos,​ finlandeses//​\\ //​finlandés,​ finlandesa, finlandesos,​ finlandeses//​\\
 //anglés, anglesa, anglesos, angleses//​\\ //anglés, anglesa, anglesos, angleses//​\\