Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

donacions [23/01/2014 18:00] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== Donacions a la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes ======
  
 +La RACV, donat el seu caràcter social i cultural, està acollida als beneficis fiscals del Règim Fiscal per a les Entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenage, regulat en el Títul II de la Llei 49/2002 de 23 de decembre, raó per la que a l'​import d'esta donació li serà aplicable la corresponent deducció en el seu IRPF. 
 +
 +D'esta manera es poden realisar donacions que aniran directament a subvencionar els treballs de la Secció.
 +
 +Es pot efectuar l'​ingrés en el conte **2038-6380-77-6000016146** de Bankia, escrivint en el concepte "​**Donació per a la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes**"​.