Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
seccio:start [16/05/2016 17:29]
Joan Ignaci [Composició]
seccio:start [09/07/2017 12:05]
Bernat [Composició]
Llínea 23: Llínea 23:
 |Marta Lanuza i Vives|Agregada Colaboradora| |Marta Lanuza i Vives|Agregada Colaboradora|
 |Aureli López i Muñoz|Acadèmic Corresponent| |Aureli López i Muñoz|Acadèmic Corresponent|
-|Anfós Ramon i García|Agregat Colaborador| 
 |Òscar Rueda i Pitarque ​ |Agregat Colaborador| |Òscar Rueda i Pitarque ​ |Agregat Colaborador|
 |Lleopolt Peñarroja i Torrejón|Acadèmic de Número| |Lleopolt Peñarroja i Torrejón|Acadèmic de Número|
 |Daniel Sala i Giner|Acadèmic de Número| |Daniel Sala i Giner|Acadèmic de Número|
 |Joan Ignaci Serrano i Sánchez|Agregat Colaborador| |Joan Ignaci Serrano i Sánchez|Agregat Colaborador|