Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura pròpies, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Esta secció està formada per filòlecs, llingüistes, escritors i experts en llengua i lliteratura que treballen diversos aspectes de la llengua i lliteratura valencianes. Les seues propostes ortogràfiques, gramaticals i lèxiques conformen un conjunt coherent segons la realitat històrica i actual de la llengua valenciana.

Les normes ortogràfiques emanades de la secció, les conegudes com a Normes de la Real Acadèmia o del Puig, i les demés ferramentes llingüístiques, foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia, segons el qual el Poble Valencià recuperava el seu autogovern des de l’abolició dels Furs, en 1707, a càrrec de Felip V.

Composició

Director
Voro López Verdejo (Acadèmic de Número)
Secretari
Vicent Ramon Calatayud i Tortosa (Acadèmic de Número)
Membres
Juli Amadeu Àrias i BurdeosAgregat Colaborador
Bernat Arlandis MañóAgregat Colaborador
Xaverio Ballester Agregat Colaborador
Maria Jesús Coves TorralbaAgregada Colaboradora
Miquel Antoni Estellés BaratAgregat Colaborador
Maria Giménez SerranoAgregada Colaboradora
Vicent Iranzo BañulsAgregat Colaborador
Marta Lanuza i VivesAgregada Colaboradora
Miquel Àngel Lledó CardonaAcadèmic de Número
Aureli López i MuñozAcadèmic Corresponent
Rafael Pastor Agregat Colaborador
Lleopolt Peñarroja i TorrejónAcadèmic de Número
Òscar Rueda i Pitarque Acadèmic de Número
Antoni Ruiz NegreAgregat Colaborador
Daniel Sala i GinerAcadèmic de Número
Joan Ignaci Serrano i SánchezAgregat Colaborador
Antoni Soriano Agregat Colaborador