Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
start [16/05/2016 16:36]
Joan Ignaci
start [16/05/2016 16:51]
Joan Ignaci restaurada l'última versió (23/01/2014 18:00)
Llínea 20: Llínea 20:
 Atés que existix controvèrsia,​ tant a nivell social com entre els experts, sobre si la forma valenciana del topònim és “València”,​ en accent obert sobre la e (com propon l’acort municipal) o be “Valéncia”,​ en accent tancat, la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes emet el present informe tècnic, que analisa dita qüestió des del punt de vista filològic. Atés que existix controvèrsia,​ tant a nivell social com entre els experts, sobre si la forma valenciana del topònim és “València”,​ en accent obert sobre la e (com propon l’acort municipal) o be “Valéncia”,​ en accent tancat, la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes emet el present informe tècnic, que analisa dita qüestió des del punt de vista filològic.
  
-{{:Informe.pdf|}}+ 
 +{{:informe.pdf|}} 
 + 
 +{{blog>4}}