Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision Both sides next revision
blog:nou_llistat_de_paraules_en_accent_diacritic [01/08/2011 19:38]
Bernat creat
blog:nou_llistat_de_paraules_en_accent_diacritic [02/08/2011 10:31]
Bernat
Llínea 1: Llínea 1:
 ====== Nou llistat de paraules en accent diacrític ====== ====== Nou llistat de paraules en accent diacrític ======
  
-La //Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes// posa a la vostra disposició en l'apartat de [[documents:ortografia:start|Ortografia]] una nova revisió del [[documents:ortografia:l_accent_i_la_dieresis#llistat_de_paraules_homografes_i_l_accent_diacritic|llistat de paraules en accent diacrític]] que aparegué en la tercera edició del //Diccionari Ortogràfic//. Este nou llistat corrig erros i amplia l'informació apareguda en publicacions anteriors, incloent la primera edició del //Diccionari General de la Llengua Valenciana//.+La //Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes// posa a la vostra disposició en l'apartat de [[documents:ortografia:start|Ortografia]] una nova revisió del [[documents:ortografia:l_accent_i_la_dieresis#llistat_de_paraules_homografes_i_l_accent_diacritic|llistat de paraules en accent diacrític]] que aparegué en la tercera edició del //Diccionari Ortogràfic//. Este nou llistat corrig erros i amplia l'informació apareguda en totes les publicacions anteriors, incloent el núm. 27 de la //Série Filològica//la primera edició del //Diccionari General de la Llengua Valenciana//.