Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

¡Açò és una versió antiga del document!


Nou llistat de paraules en accent diacrític

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes posa a la vostra disposició en l’apartat de Ortografia una nova revisió del llistat de paraules en accent diacrític que aparegué en la tercera edició del Diccionari Ortogràfic. Este nou llistat corrig erros i amplia l’informació apareguda en totes les publicacions anteriors, incloent el núm. 27 de la Série Filològica i la primera edició del Diccionari General de la Llengua Valenciana.