Diccionari de Sinònims i Diccionari de la Rima

Per a facilitar l’accés a les aïnes normatives s’han centralisat els diferents diccionaris de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV en una única direcció: diccionari.llenguavalenciana.com

Ademés del Diccionari General de la Llengua Valenciana i del Diccionari Bilingüe Valencià-Castellà/Castellà-Valencià, s’han afegit dos noves ferramentes en llínea: el Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims i el Diccionari Valencià de la Rima.

El Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims d’Antoni Ruiz Negre, ha conegut diverses edicions en paper des dels anys noranta del sigle XX. A partir d’este moment pot consultar-se en llínea l’última versió revisada i actualisada.

Pretén ser un element auxiliar per ad aquell que desige afondar en el lèxic valencià, sense haver de llimitar-se al cada volta més restringit “llenguage bàsic”, que si be és suficient per a “anar per casa”, resulta massa pobre en expressivitat per a qualsevol que utilise l’idioma en el camp educatiu, lliterari, comercial, o d’alguna atra especialitat.

Per una atra part, el Diccionari Valencià de la Rima és una novetat que de moment funcionarà només en format electrònic, si be es preveu en un futur la seua publicació en paper.

El diccionari facilita als poetes la possibilitat de trobar ràpidament les rimes que necessiten, utilisant tot el lèxic del Diccionari General de la Llengua Valenciana. Es pot fer la consulta posant la paraula que es vullga fer rimar i apareixerà un llistat de totes les paraules que tenen la mateixa terminació. També es pot buscar directament per la terminació. Esta edició està en procés de construcció; s’anirà millorant i completant progressivament en més informació.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes treballa contínuament en l’actualisació dels seus diccionaris. En el moment d’esta publicació el Diccionari Bilingüe Valencià-Castellà/Castellà-Valencià està sent ampliat i corregit, la lletra A ha segut revisada i se li han afegit més de 4000 entrades noves.