¡Açò és una versió antiga del document!


Segona edició del Diccionari General de la Llengua Valenciana

En la vista posada en el I Centenari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes d’esta institució vol oferir una segona edició considerablement corregida i aumentada del Diccionari General de la Llengua Valenciana. Des de 2010, any en que tingué lloc la primera edició, membres de la Secció i diferents colaboradors han anat polint i aumentant el Diccionari; s’han corregit erros i errates, s’han reescrit definicions per a fer-les més inteligibles o concretes, s’ha afegit un cabal lèxic considerable que quedà fòra de la primera edició per a ser estudiat, documentat o debatut en deteniment per la Secció en les seues sessions de treball. El resultat serà un Diccionari molt més complet, no únicament pel fet de tindre més entrades, sino també perque tindrà més etimologies, accepcions, variants dialectals o locals, tecnicismes, refrans, locucions i inclús arcaismes que ajuden a la comprensió de la nostra lliteratura clàssica o documentació antiga. També s’han aumentat les ilustracions en l’edició que està penjada en la pàgina web de la RACV.

La pretensió és dispondre d’una nova edició en paper ademés de poder-se consultar en la pàgina web de la RACV.