¡Açò és una versió antiga del document!


Traductor de valencià

El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha concedit una beca per a que, en el determini de vora un any, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana conte en un traductor valencià que estarà a disposició de tots els usuaris en la seua pàgina web.

Els continguts i l’assessorament llingüístics depenen de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de l’institució, que ya conta en un Corrector Ortogràfic Valencià, el Diccionari Ortogràfic Valencià-Castellà/Castellà-Valencià, el Diccionari General de la Llengua Valenciana, Els verps en Llengua Valenciana, el Diccionari de Sinònims, el Estàndart Oral Valencià i uns atres treballs llingüístics, duts a terme per la Secció i que seran la base d’este nou traductor.

El traductor serà de castellà a valencià i de valencià a castellà, i el tècnic informàtic becat per a la seua realisació és Tomàs Miralles, que dispondrà d’una beca durant l’any que realisarà este treball. S’utilisarà el sistema de traduccions Apertium, un proyecte desenrollat i utilisat internacionalment, que permetrà l’ampliació del traductor a atres llengües ademés del castellà.