Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Actualisació dels diccionaris de la RACV

La Secció de Llengua i Lliteratura “Lluís Fullana” de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ve realisant una constant revisió, correcció i actualisació del Diccionari General de la Llengua Valenciana, editat per la real institució. Actualment el Diccionari consta de 80.823 entrades o paraules i és de consulta gratuïta en internet, a on té una acollida espectacular en vora un milló de consultes anuals.

Text complet en el document: Actualisació dels diccionaris de la RACV 2023.