Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Conferència pel Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en la UV

Hem publicat en la secció de documents la conferència pronunciada per Fr. J. Benjamín Agulló Pascual, O.F.M. Acadèmic de Número de la RACV, i les paraules prèvies del Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV En Voro López en l’Universitat de Valéncia el 27 de giner de 2018 en motiu del Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia.

Conferència en motiu del Centenari de la Càtedra de llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia