Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Informe sobre el topòmim “Valéncia”

El Ple de l’Ajuntament de Valéncia, en la sessió ordinària del dia 31 de març de 2016, adoptà, per unanimitat de tots els grups polítics, iniciar les actuacions necessàries per a l’adaptació oficial del nom del municipi de Valéncia a la llengua valenciana.

Atés que existix controvèrsia, tant a nivell social com entre els experts, sobre si la forma valenciana del topònim és “València”, en accent obert sobre la e (com propon l’acort municipal) o be “Valéncia”, en accent tancat, la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes emet el present informe tècnic, que analisa dita qüestió des del punt de vista filològic.

Informe de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV sobre el topòmim “Valéncia”

ACTUALISACIÓ: Resposta de L. Peñarroja a la desestimació de l'Ajuntament de Valéncia.