Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Valentia, Valencia, Valéncia

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua torna a traure a la llum la guerra llingüística que mai acabà i que seguix, com unes cendres vives, esperant que algú les avente o tire llenya al fòc; esta volta la provocació ve de la AVL i és de tal magnitut que les conseqüències poden iniciar un canvi en el statu quo polític. En el seu nou ‘Corpus toponímic valencià’, propon que el topònim Valéncia, que ve pronunciant-se en é tancada del del seu orige, passe a escriure’s a la catalana en è oberta; això sí, conscients de l’alteració tan greu que açò supon, afigen que s’escriuria en è oberta pero es pronunciaria en é tancada, una contradicció més que va contra tot principi llingüístic o científic i que supon un atre intent de fer convergir el valencià en el català siga com siga, encara que siga fent el ridícul, anant contra la ciència o mil anys d’història. […]

Publicat en Las Provincias el 08 d’octubre de 2009.

VORO LÓPEZ VERDEJO
Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.

Lliggau l'informe presentat per Lo Rat Penat i la RACV en 2005

~~META: date created = 2009-10-08 ~~