Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Anunci d’inauguració de la Càtedra de Llengua Valenciana, 1918

Este centre té la satisfacció de poder anunciar al públic la data de l’inauguració de la Càtedra de llengua valenciana, a càrrec del sabi filòlec reverent Pare Lluís Fullana, i en fer-ho, un deure de gratitut li obliga a expressar el seu reconeiximent al digne rector d’esta Universitat Lliterària, doctor Rafael Pastor, i a la Facultat de Filosofia i Lletres de la referida entitat docent, per la cooperació que han prestat a la labor del Centre de Cultura, accedint a que esta Càtedra puga explicar-se en una de les aules de La universitat i prestant-li tota la calor que una obra naixent necessita.

L’inauguració de la Càtedra es verificarà el pròxim dimarts, dia 29 del corrent giner, a les sis de la vesprada, en l’aula número 7, i a contar des d’eixe dia, tots els dimarts i dissabtes, de sis a sèt de la vesprada, es farà la classe, podent assistir ad ella tots aquells que ho desigen, puix la matrícula és voluntària i gratuïta, i l’inscripció es solicitarà del professor reverent Pare Fullana.

El Centre de Cultura Valenciana, satisfet d’haver conseguit l’establiment d’estos estudis, confia en que la nostra joventut que anhela el renaiximent de la nostra personalitat i s’enorgullix en les glòries passades, acodixca a sentir les profitoses lliçons del reverent Pare Lluís Fullana, i abriga l’esperança de que la llavor que es sembre en esta Càtedra fructifique i permeta algun dia eixamplar l’esfera d’acció de l’ensenyança valenciana, reunint dels Poders Públics el lloc que per dret li correspon, no sols en els primers centres docents del nostre antic regne, sino també en les escoles elementals.

No s’oblide que en el periodo de renovació que s’inicia, a base del reconeiximent de les antigues personalitats regionals, Valéncia deu procurar que totes les seues notes característiques, llunt de difuminar-se, recobren el seu tradicional esplendor, i entre totes les seues notes la més essencial és la llengua, que per fortuna encara és manifestació vivent del nostre Poble i no deu abandonar-se com a cosa morta i menyspreable.

Als valencians correspon ara dir si el Centre de Cultura obra o no en encert en establir la nova Càtedra; si secunda la seua labor, donant calor a la nova ensenyança, serà un estímul i una orientació per ad ell; si pel contrari, deixaren morir la seua iniciativa, haurem de confessar, que per lo que a Valéncia afecta, són uns atres els camins que s’han de mamprendre.

Valéncia, 25 de giner de 1918.

El Director ponent,

Teodor Llorente Falcó.

(Traduït a la llengua valenciana)