Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Ortografia de la H

Grafia i sò

La grafia h (haig) no representa cap de sò i la seua conservació obedix a criteris purament etimològics, encara que hi ha casos en els quals no la du la paraula originària i en l’actualitat sí; també ocorre al revés, apareix en l’orige i no en l’actualitat.

Escritura de H

L’escritura d’esta lletra no té regles pròpiament dites, sino que es troba en un série de paraules i casos concrets que anem a donar.

2.1 S’escriu h:

a) En prefixos grecs o llatins:
- hagio: hagiografia, hagiogràfic
- halo: halografia, halotècnia
- haplo: haplologia
- hebdo: hebdomadari
- hect/hecto: hectàrea, hectómetro
- helio: heliogravat, heliocèntric
- helmint: helmintiasis, helmintològic
- hem: hematoma, hemoglobina
- hemer/hemero: hemeralopia, hemeroteca
- hemi: hemicicle, hemisferi
- hepat: hepàtic, hepatitis
- hepta: heptagonal, heptasilàbic
- hexa: hexasilàbic, hexagonal
- hidr/hidro: hídric, hidràulic, hidrotècnia, hidrogràfica
- hier/hierat/hiero: hieràtic, hierocràcia
- higro: higrometria, higrologia
- hip/hipo: hipocamp, hipòdrom, hipocresia
- hiper: hipèrbole, hipertròfia
- hipno: hipnòtic, hipnofòbia
- histo: històlisis
- holo: holocaust, holómetro
- homo: homosexual, homònim
- horo: horòscop, horòpter

b) Paraules que ya la tenen en son orige. Donem una llista d’estes paraules, sense ser exhaustius:

adherir helènic hivern hoste
ahir helenisme home hòstia
cohabitar herba homenada hostil
deshonestitat herege honest humà
exhalar herència honor humil
hàbit heresiarca honrar humiliar
habitar heretar hora humit
ham hereu horisó humor
harmonia hèrnia horisontal inhalar
harmònic héroe horrible inherent
haver heroisme hort prohibir
hebraic hilaritat hortènsia vehement
hebreu hispànic hospital vehícul
hedra història hostaler vehicular

c) Casos etimològics. S’escriuen sense h una série de paraules, i els seus derivats, enca­ra que la tinguen en l’etimologia:
espanyol, avorrir, ert, oroneta, ordi, orri.

d) Casos no etimològics. Per contra, tot els derivats del llatí octo, s’han escrit generalment en h:
huit, huitanta, díhuit, huitava, huitantena.