Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Discurs d'ingrés de N'Òscar Rueda

Òscar Rueda i Pitarque, Ingenier de Camins, Canals i Ports, Ingenier Geòlec i Ingenier Tècnic d’Obres Públiques per l’Universitat Politècnica de Valéncia, llegí el 23 de juny de 2020 el seu discurs d’ingrés com a acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

El teniu disponible per a descarregar-lo i llegir-lo en la secció de documents:

Discurs d'Ingrés de N'Òscar Rueda i Pitarque. Sobre la llingüicitat de l'idioma valencià i la seua viabilitat futura.