Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Llengua Valenciana

La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia (històricament Regne de Valéncia), era la llengua oficial del Regne de Valéncia i hui reconeguda llengua cooficial per l’Estatut d’Autonomia.

El Sigle d’Or de la Lliteratura Valenciana (s. XV) constituïx l’época de major esplendor per a les lletres valencianes, alvançant-se a les demés llengües romàniques. El valencià modern és l’evolució natural del valencià que utilisaven els clàssics, que ademés ya se n’orgullien en les seues obres de dir que escrivien en llengua valenciana.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura valencianes, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Les normes ortogràfiques emanades de la Secció foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia.

Notícies

Actualisació dels diccionaris de la RACV

La Secció de Llengua i Lliteratura “Lluís Fullana” de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ve realisant una constant revisió, correcció i actualisació del Diccionari General de la Llengua Valenciana, editat per la real institució. Actualment el Diccionari consta de 80.823 entrades o paraules i és de consulta gratuïta en internet, a on té una acollida espectacular en vora un milló de consultes anuals.

Text complet en el document: Actualisació dels diccionaris de la RACV 2023.

16/05/2023 09:40

El topònim Mongó en valencià

Hem afegit al nostre apartat de documentació un informe sobre el topònim Mongó elaborat per l’acadèmic Leopoldo Peñarroja Torrejón.

01/04/2022 15:09

Discurs d'Ingrés d'En Miquel Àngel Lledó

Miquel Àngel Lledó Cardona, Doctor en Filologia per l’Universitat de Valéncia, llegí el passat 15 de decembre el seu discurs d’ingrés com a acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

El teniu disponible per a descarregar-lo i llegir-lo en la secció de documents:

Discurs d'Ingrés d'En Miquel Àngel Lledó Cardona. El pronom NE en la llengua valenciana: una aproximación cognitiva.

07/01/2022 17:00

Discurs d'ingrés de N'Òscar Rueda

Òscar Rueda i Pitarque, Ingenier de Camins, Canals i Ports, Ingenier Geòlec i Ingenier Tècnic d’Obres Públiques per l’Universitat Politècnica de Valéncia, llegí el 23 de juny de 2020 el seu discurs d’ingrés com a acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

El teniu disponible per a descarregar-lo i llegir-lo en la secció de documents:

Discurs d'Ingrés de N'Òscar Rueda i Pitarque. Sobre la llingüicitat de l'idioma valencià i la seua viabilitat futura.

07/01/2022 16:58