Llengua Valenciana

La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia (històricament Regne de Valéncia), era la llengua oficial del Regne de Valéncia i hui reconeguda llengua cooficial per l’Estatut d’Autonomia.

El Sigle d’Or de la Lliteratura Valenciana (s. XV) constituïx l’época de major esplendor per a les lletres valencianes, alvançant-se a les demés llengües romàniques. El valencià modern és l’evolució natural del valencià que utilisaven els clàssics, que ademés ya se n’orgullien en les seues obres de dir que escrivien en llengua valenciana.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura valencianes, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Les normes ortogràfiques emanades de la Secció foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia.

Notícies

Diccionari de Sinònims i Diccionari de la Rima

Per a facilitar l’accés a les aïnes normatives s’han centralisat els diferents diccionaris de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV en una única direcció: diccionari.llenguavalenciana.com

Ademés del Diccionari General de la Llengua Valenciana i del Diccionari Bilingüe Valencià-Castellà/Castellà-Valencià, s’han afegit dos noves ferramentes en llínea: el Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims i el Diccionari Valencià de la Rima.

→ Seguir llegint...

03/10/2013 19:46

Traductor de valencià

El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha concedit una beca per a que, en el determini de vora un any, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana conte en un traductor valencià que estarà a disposició de tots els usuaris en la seua pàgina web.

→ Seguir llegint...

01/08/2013 17:24

Segona edició del Diccionari General de la Llengua Valenciana

En la vista posada en el I Centenari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes d’esta institució vol oferir una segona edició considerablement corregida i aumentada del Diccionari General de la Llengua Valenciana.

→ Seguir llegint...

01/08/2013 17:10

Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes té previst celebrar el I Centenari de la RACV en l’edició d’una gramàtica acadèmica de la llengua valenciana, ya que el primer treball que esta institució publicà el mateix any de la seua creació, 1915, fon la Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana, treball que se li encomanà al filòlec Lluís Fullana Mira.

→ Seguir llegint...

01/08/2013 17:08