Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Llengua Valenciana

La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia (històricament Regne de Valéncia), era la llengua oficial del Regne de Valéncia i hui reconeguda llengua cooficial per l’Estatut d’Autonomia.

El Sigle d’Or de la Lliteratura Valenciana (s. XV) constituïx l’época de major esplendor per a les lletres valencianes, alvançant-se a les demés llengües romàniques. El valencià modern és l’evolució natural del valencià que utilisaven els clàssics, que ademés ya se n’orgullien en les seues obres de dir que escrivien en llengua valenciana.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura valencianes, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Les normes ortogràfiques emanades de la Secció foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia.

Notícies

Informe sobre l'us de "Bellea del fòc"

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a solicitut dels alacantins, ha emés un informe en el que es valora l’adequació de l’expressió “Bellea del Fòc” en els diferents registres de l’idioma valencià.

→ Seguir llegint...

03/06/2014 20:30

XXVI Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana té l’honor de convidar-lo als actes organisats per al Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes, en el qual es commemora la mort d’Ausias March.

Programa en la web de la RACV

28/02/2014 16:50

El tancament de Canal 9 i el Informe sobre la llengua de RTVV de 1990

Des de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana creem necessari, en estos moments, recordar l’informe que sobre la llengua de la RTVV realisà en 1990 esta Secció, junt en la Secció de Filologia i Cursos de Lo Rat Penat.

Seguim pensant, com ya manifestàrem fa vora 24 anys, que una televisió valenciana és fonamental per a la recuperació i normalisació de la llengua, i seguim denunciant, com ya férem en aquell informe, la manipulació que de la llengua valenciana s’ha fet en RTVV. Aquell informe conegué vàries edicions i fon remés a Canal 9, pero sense cap d’èxit.

Les nostres veus no foren escoltades. No es tingué en conte l’opinió llingüística d’institucions centenàries com esta Real Acadèmia, dedicada a l’estudi i la normativisació del valencià, des de que en 1915 fon creada per la Diputació de Valéncia i que rebé l’encàrrec de redactar una gramàtica de la llengua valenciana, cosa que feu eixe mateix any el filòlec Lluís Fullana. Tampoc es tingué en conte el treball d’una atra centenària entitat com Lo Rat Penat, dedicada durant molts anys -alguns molt difícils- a l’ensenyança del valencià.

Ara constatem que el fracàs de Canal 9 no es deu únicament a una mala gestió econòmica, sino a l’utilisació d’un model de llengua que no reflectix la realitat llingüística valenciana, no respecta les formes genuïnes valencianes i que és, com ya díem en 1990: “un llenguage afectat, sense naturalitat, coent, que no es sent com a propi i en el qual no s’identifiquen els valencians”. Desgraciadament els anys nos donen la raó. Desigem una ràdio i televisió valenciana pública, digna i viable econòmicament, que ajude a la vertebració del nostre territori i que colabore en la recuperació i difusió de les nostres senyes d’identitat, de la nostra cultura i, sobretot, de la nostra llengua valenciana; per això aquell informe que la RACV i Lo Rat Penat elaboraren en 1990 torna a estar d’actualitat i l’oferim, de nou, per a que es tinga en conte en la futura ràdio i televisió valenciana que tant necessitem i que ha d’utilisar més el valencià, pero sense els catalanismes lèxics, morfològics, sintàctics i fonètics que en l’informe es denuncien i que tant de rebuig i estranyea causen als valencians, danyant greument l’identitat de l’idioma propi.

Informe sobre la Llengua de RTVV

23/01/2014 22:31

Diccionari de Sinònims i Diccionari de la Rima

Per a facilitar l’accés a les aïnes normatives s’han centralisat els diferents diccionaris de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV en una única direcció: diccionari.llenguavalenciana.com

Ademés del Diccionari General de la Llengua Valenciana i del Diccionari Bilingüe Valencià-Castellà/Castellà-Valencià, s’han afegit dos noves ferramentes en llínea: el Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims i el Diccionari Valencià de la Rima.

→ Seguir llegint...

03/10/2013 19:46