Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<

Llengua Valenciana

La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia (històricament Regne de Valéncia), era la llengua oficial del Regne de Valéncia i hui reconeguda llengua cooficial per l’Estatut d’Autonomia.

El Sigle d’Or de la Lliteratura Valenciana (s. XV) constituïx l’época de major esplendor per a les lletres valencianes, alvançant-se a les demés llengües romàniques. El valencià modern és l’evolució natural del valencià que utilisaven els clàssics, que ademés ya se n’orgullien en les seues obres de dir que escrivien en llengua valenciana.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura valencianes, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Les normes ortogràfiques emanades de la Secció foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia.

Notícies

XXVIII Semana del Llibre en la RACV

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes té el plaer de convidar-vos a la XXVIII Semana del Llibre Valencià dins de les celebracions dels 100 anys de la Càtedra de Llengua Valenciana.

Del 7 a l’11 de maig de 2018
C/ Avellanes, 26

Horari:
dilluns a dijous: 10-14h. / 17-20h.
divendres: 10-14h .

→ Seguir llegint...

05/05/2018 12:12

Conferència pel Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en la UV

Hem publicat en la secció de documents la conferència pronunciada per Fr. J. Benjamín Agulló Pascual, O.F.M. Acadèmic de Número de la RACV, i les paraules prèvies del Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV En Voro López en l’Universitat de Valéncia el 27 de giner de 2018 en motiu del Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia.

Conferència en motiu del Centenari de la Càtedra de llengua Valenciana en l’Universitat de Valéncia

05/05/2018 12:05

Informe sobre el topòmim “Valéncia”

El Ple de l’Ajuntament de Valéncia, en la sessió ordinària del dia 31 de març de 2016, adoptà, per unanimitat de tots els grups polítics, iniciar les actuacions necessàries per a l’adaptació oficial del nom del municipi de Valéncia a la llengua valenciana.

Atés que existix controvèrsia, tant a nivell social com entre els experts, sobre si la forma valenciana del topònim és “València”, en accent obert sobre la e (com propon l’acort municipal) o be “Valéncia”, en accent tancat, la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes emet el present informe tècnic, que analisa dita qüestió des del punt de vista filològic.

Informe de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV sobre el topòmim “Valéncia”

ACTUALISACIÓ: Resposta de L. Peñarroja a la desestimació de l'Ajuntament de Valéncia.

18/05/2016 22:23