Llengua Valenciana

La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia (històricament Regne de Valéncia), era la llengua oficial del Regne de Valéncia i hui reconeguda llengua cooficial per l’Estatut d’Autonomia.

El Sigle d’Or de la Lliteratura Valenciana (s. XV) constituïx l’época de major esplendor per a les lletres valencianes, alvançant-se a les demés llengües romàniques. El valencià modern és l’evolució natural del valencià que utilisaven els clàssics, que ademés ya se n’orgullien en les seues obres de dir que escrivien en llengua valenciana.

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de l’estudi i promoció de la llengua i lliteratura valencianes, aixina com de la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics que s’ha concretat en la seua ortografia, diccionari, estàndart oral…

Les normes ortogràfiques emanades de la Secció foren oficialisades per la Generalitat Valenciana per a l’idioma valencià i en elles fon redactat el primer Estatut d’Autonomia.

Notícies

Presentació de la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana

Dia 14 d’octubre a les 19:30 h. En l’Ateneu Mercantil de Valéncia. Plaça de l’Ajuntament nº 18.

Elaborada per la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV i coeditada per esta i Lo Rat Penat, en motiu del centenari de la real institució i de la seua primera publicació en 1915, la Gramàtica Elemental de la Llengua Valenciana del filòlec Lluís Fullana.

La nova gramàtica és el resultat d’un treball d’equip dut a terme per acadèmics, membres de les seccions de llengua i lliteratura valencianes de la RACV i Lo Rat Penat, aixina com membres de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana; definix el valencià actual, sense perdre de vista als clàssics valencians, i alça a la categoria de norma culta a seguir totes aquelles singularitats que la llengua valenciana té hui en dia dins del conjunt de les llengües romàniques.

En l’acte de presentació intervindran:

  • El Vicedecà de la RACV En Daniel Sala
  • El President de Lo Rat Penat N’Enric Esteve
  • El Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV En Voro López
  • El Redactor en Cap de la gramàtica Agregat Colaborador de la RACV En Miquel Àngel Lledó.
  • El Coordinardor de la gramàtica, Agregat Colaborador de la RACV i President de la Secció de Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat N’Òscar Rueda

Targeta (PDF)

→ Seguir llegint...

09/10/2015 12:01

Ha faltat Anfós Ramon

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana vol manifestar el més sincer condol per la pèrdua del gran poeta i lliterat de l’idioma valencià, Anfós Ramon i García, membre de la nostra Secció.

Anfós Ramon ha segut un dels grans poetes de la llengua valenciana del sigle XX i XXI. El més llorejat i premiat en época recent. Personage importantíssim en el món de la lliteratura fallera, ha segut l’autor que en més ocasions ha rebut el màxim guardó otorgat per Lo Rat Penat, el Bernat i Baldoví en un total de dèsset ocasions.

→ Seguir llegint...

18/06/2014 18:25

Informe sobre l'us de "Bellea del fòc"

La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a solicitut dels alacantins, ha emés un informe en el que es valora l’adequació de l’expressió “Bellea del Fòc” en els diferents registres de l’idioma valencià.

→ Seguir llegint...

03/06/2014 20:30

XXVI Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana té l’honor de convidar-lo als actes organisats per al Dia de la Llengua i la Cultura Valencianes, en el qual es commemora la mort d’Ausias March.

Programa en la web de la RACV

28/02/2014 16:50